Brännvinets ursprung

Ornäs Bränvin hade sitt ursprung i den berömda Ornässtugan i Dalarna. Vid 1800-talets senare hälft tappades brännvin upp på flaska i dess två källare. Etiketten på flaskorna pryddes av den vackra Ornässtugan. Mannen bakom detta var ägaren av Stora Ornäs, krögaren och tillika källarmästaren C G Calleberg. En som kunde återberätta historien var John Gustafsson på Lilla Ornäs. I en intervju från 1970-talet i tidningen Falu-Kuriren kan man läsa följande:

John Gustafssons far Johan kom till Stora Ornäs vid 1880 talets mitt för att arbeta som hjälp åt Calleberg. Denne Calleberg var förutom att han var ägare till Ornässtugan, tillika ägare till två krogar i Uppsala, nämligen Rullan och Flustret. C G Calleberg rekvirerade sprit i stora fat, vilka sedan förvarades i de två källarna under Ornäsloftet. Det fanns anställda som stod i källaren och tappade upp brännvinet i buteljer, vilka sedan etiketterades med ”Ornäs Bränvin”. Flaskorna såldes dock ej i Ornäs eller dess omnejd, ej heller någon utskänkning i Ornässtugan. Ornäsbrännvinet sändes direkt till Uppsala och Callebergs ovannämnda krogar Rullan och Flustret, där de måhända utskänktes som en exklusiv produkt från högan nord.

Ornäsbrännvinet var enligt Helmut Hagar på Vin & Sprithistoriska museet i Stockholm, ett okryddat råbrännvin. Ett så kallat kallrenat brännvin, det vill säga. krögaren var destillatör och destillerade allt själv genom kolfilter av exempelvis björk, hassel, marmor eller krita.